fbpx

Saša Ragas

Pedagóg, zakladateľ projektu Baby Balance

Autor a spoluautor metodiky Baby Balance – edukácia a podpora vývinu v ranom období 0- 3 roky


Certifikovaná:

 • Poradkyňa psychomotorického vývinu
 • Laktačná poradkyňa
 • Diagnostika detí od narodenia do 2,5 roka BSID (Bailyovej škála)
 • Masáže bábätiek a detí IAIM
 • Vaničkovanie od narodenia (E. Kiedroňová)
 • DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace) pre bábätká (P. Kolář)

Terapie:

 • Bazálna stimulácia,
 • Handle,
 • Bilaterálna integrácia,
 • JIAS-sluchový tréning,

Ďalšie absolvované semináre:

 • Senzomotorická integrácia,
 • Zdravé nôžky,
 • INPP,
 • Samoregulácia vs. Sebakontrola,
 • Vývin mozgu a vplyv raného detstva,
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, ai.