fbpx

Planétka Mia s rodičom

Keď sa dieťa hrá so svojou mamou, prežíva najkrajšie chvíle v živote. A mamina, keď má na to čas a pokojnú myseľ vie, že pre neho robí tú najdôležitejšiu vec. Prežiť tieto spoločné chvíle radosti a tvorivosti chceme ponúknuť v projekte zameranom na prirodzené učenie a rozvoj dieťaťa v prítomnosti svojej mamy. Cieľom je príprava […]

Planétka Mia BEZ rodičov

Skupina deti od 4,5 – 6 rokov pracuje na hodine bez prítomnosti rodiča. Deti sú viac podporované v samostatnosti, v rozhodovaní, vo formulovaní požiadaviek ako aj vo výtvarnom cítení. Na každej hodine pracujú s didaktickými pomôckami s ktorými sa už stretli ale zároveň im je ponúknutá vždy aj nová pomôcka, s ktorou pracujú individuálne alebo […]

MINI/EXPLORER (12 – 14m)

Skupinové stretnutia Baby Balance sú hravým poradenstvom psychomotorického vývinu. 🧸 Na prvý pohľad vyzerajú hodiny ako veselé cvičenia, ale za každou rozcvičkou, hrou a pesničkou je viac než 12 rokov zbierania vedomostí o psychomotorickom vývine. Hodiny sú komplexným poradenstvom, na ktorom sa dozviete, ako sa môžete s dieťatkom hrať, čo dieťa v ktorom období potrebuje […]

MINI 3 (9-12m)

Skupinové stretnutia Baby Balance sú hravým poradenstvom psychomotorického vývinu. 🧸 Na prvý pohľad vyzerajú hodiny ako veselé cvičenia, ale za každou rozcvičkou, hrou a pesničkou je viac než 12 rokov zbierania vedomostí o psychomotorickom vývine. Hodiny sú komplexným poradenstvom, na ktorom sa dozviete, ako sa môžete s dieťatkom hrať, čo dieťa v ktorom období potrebuje […]

MINI 2 (6-8m)

Skupinové stretnutia Baby Balance sú hravým poradenstvom psychomotorického vývinu. 🧸 Na prvý pohľad vyzerajú hodiny ako veselé cvičenia, ale za každou rozcvičkou, hrou a pesničkou je viac než 12 rokov zbierania vedomostí o psychomotorickom vývine. Hodiny sú komplexným poradenstvom, na ktorom sa dozviete, ako sa môžete s dieťatkom hrať, čo dieťa v ktorom období potrebuje […]

MINI 1 (3-5m)

Skupinové stretnutia Baby Balance sú hravým poradenstvom psychomotorického vývinu. 🧸 Na prvý pohľad vyzerajú hodiny ako veselé cvičenia, ale za každou rozcvičkou, hrou a pesničkou je viac než 12 rokov zbierania vedomostí o psychomotorickom vývine. Hodiny sú komplexným poradenstvom, na ktorom sa dozviete, ako sa môžete s dieťatkom hrať, čo dieťa v ktorom období potrebuje […]

Masáže pre deti

Kurz je určený pre maminky a ocinkov detičiek od 6 týždňov do 12 mesiacov. Horná veková hranica pre masáže nie je určená, keďže masážami posilňujeme vzťah s dieťatkom a jeho zdravie v akomkoľvek veku. Všetko, čo sa na kurze naučíte teda budete môcť praktizovať aj počas ďalších rokov. 😊 Certifikovaná lektorka IAIM masáží (International Accociation of Infant […]

KIDS BALANCE – deti v pohybe

pohybové aktivity pre deti hravou a súťaživou formou podpora správneho držania tela a cvičenia zamerané na ploché nôžky budovanie tímovej spolupráce u detí rituály, ktorými vedieme deti k správnym pohybovým vzorcom a budujeme tak lásku k pohybu všeobecne zábavná a hravá rozcvička súťaže a tímové hry

JUNIOR (26 – 39m)

Skupinové stretnutia Baby Balance sú hravým poradenstvom psychomotorického vývinu. 🧸 Na prvý pohľad vyzerajú hodiny ako veselé cvičenia, ale za každou rozcvičkou, hrou a pesničkou je viac než 12 rokov zbierania vedomostí o psychomotorickom vývine. Hodiny sú komplexným poradenstvom, na ktorom sa dozviete, ako sa môžete s dieťatkom hrať, čo dieťa v ktorom období potrebuje […]

Explorer 2 (18 – 25m)

Skupinové stretnutia Baby Balance sú hravým poradenstvom psychomotorického vývinu. 🧸 Na prvý pohľad vyzerajú hodiny ako veselé cvičenia, ale za každou rozcvičkou, hrou a pesničkou je viac než 12 rokov zbierania vedomostí o psychomotorickom vývine. Hodiny sú komplexným poradenstvom, na ktorom sa dozviete, ako sa môžete s dieťatkom hrať, čo dieťa v ktorom období potrebuje […]