fbpx

Explorer 2 (18 – 25 mesiacov) – Letné balansovanie

Jednorazové letné hodiny: Rozvoj motoriky, komunikácie, emocionálnych vzťahov

Jednorazové hodiny letného balansovania pripomenú detičkám aktivity z kurzov a nové deti si na nich môžu naše stretnutia vyskúšať 🌞

Skupinové stretnutia Baby Balance sú hravým poradenstvom psychomotorického vývinu. 🧸 Na prvý pohľad vyzerajú hodiny ako veselé cvičenia, ale za každou rozcvičkou, hrou a pesničkou je viac než 12 rokov zbierania vedomostí o psychomotorickom vývine.

Hodiny sú komplexným poradenstvom, na ktorom sa dozviete, ako sa môžete s dieťatkom hrať, čo dieťa v ktorom období potrebuje a zaujíma, ako do jeho života zaradiť samoobslužné činnosti a spoluprácu v domácnosti. 👶

Stretnutia pomáhajú s rozvojom motoriky, reči a zistíte aj to, ako môžete podporiť jeho sociálno-emocionálny vývin. Baby Balance pripraví dieťatko na nástup do materskej školy a dokonca mu pomôže rozvíjať také zručnosti, ktoré sa mu v budúcnosti zídu pri učení sa v škole. 📚

Explorer 2

Aktivity a hry zamerané na rozvoj hrubej motoriky, komunikácie, jemnej motoriky, kognitívnych procesov, socializácie, emocionálnych vzťahov.

Deti si zamilujú malé choreografie, gymnasticko-atletické rozcvičky.

Podporujeme budovanie vzťahov rodič-dieťa a prinášame inšpiráciu pre rodičov na domáce aktivity.

Trvanie: 50 min.

Počet detí v skupine: 10

Registrácia na hodiny Letného balansovania je záväzná. Z hodín sa nedá odhlásiť s možnosťou vrátenia preňazí.

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek minimálne 18 mesiacov.

Dostupné termíny sa zobrazia po prekliknutí sa na konkrétny týždeň v rozvrhu nižšie.

Prihlasovanie na Letné balansovanie je v plnom prúde! Podporte psychomotorický vývin dieťatka aj v lete 🌞