fbpx

Mini 3 (9 – 12 mesiacov) – Letné balansovanie

Jednorazové letné hodiny: Podpora vnímania tela, súhry a koordinácie

Jednorazové hodiny letného balansovania pripomenú detičkám aktivity z kurzov a nové deti si na nich môžu naše stretnutia vyskúšať 🌞

Skupinové stretnutia Baby Balance sú hravým poradenstvom psychomotorického vývinu. 🧸 Na prvý pohľad vyzerajú hodiny ako veselé cvičenia, ale za každou rozcvičkou, hrou a pesničkou je viac než 12 rokov zbierania vedomostí o psychomotorickom vývine.

Hodiny sú komplexným poradenstvom, na ktorom sa dozviete, ako sa môžete s dieťatkom hrať, čo dieťa v ktorom období potrebuje a zaujíma, ako do jeho života zaradiť samoobslužné činnosti a spoluprácu v domácnosti. 👶

Stretnutia pomáhajú s rozvojom motoriky, reči a zistíte aj to, ako môžete podporiť jeho sociálno-emocionálny vývin. Baby Balance pripraví dieťatko na nástup do materskej školy a dokonca mu pomôže rozvíjať také zručnosti, ktoré sa mu v budúcnosti zídu pri učení sa v škole. 📚

Mini 3

Tempo prispôsobujeme dynamike skupiny, ktorá sa vplyvom pohybového boomu bábätiek stupňuje. Kladieme dôraz na vysvetľovanie a argumentáciu jednotlivých postupov.

V rámci skupiny sa venujeme rodičom a bábätkám aj individuálne. Okrem stretnutí budete mať možnosť pracovať aj v domácom prostredí s pomocou krátkych vzdelávacích videí.

Trvanie: 60 min.

Počet detí v skupine: 9

Registrácia na hodiny Letného balansovania je záväzná. Z hodín sa nedá odhlásiť s možnosťou vrátenia preňazí.

Pri voľbe kategórie je dôležitý aktuálny pohybový prejav – bábätko lozí, stavia sa s oporou, chodí popri opore.

Dostupné termíny sa zobrazia po prekliknutí sa na konkrétny týždeň v rozvrhu nižšie.

Prihlasovanie na Letné balansovanie je v plnom prúde! Podporte psychomotorický vývin dieťatka aj v lete 🌞