fbpx

Mini/Explorer (12 – 14 mesiacov) – Letné balansovanie

Jednorazové letné hodiny: Pohybový boom, rozvíjanie interakcie, spätnej väzby

Jednorazové hodiny letného balansovania pripomenú detičkám aktivity z kurzov a nové deti si na nich môžu naše stretnutia vyskúšať 🌞

Skupinové stretnutia Baby Balance sú hravým poradenstvom psychomotorického vývinu. 🧸 Na prvý pohľad vyzerajú hodiny ako veselé cvičenia, ale za každou rozcvičkou, hrou a pesničkou je viac než 12 rokov zbierania vedomostí o psychomotorickom vývine.

Hodiny sú komplexným poradenstvom, na ktorom sa dozviete, ako sa môžete s dieťatkom hrať, čo dieťa v ktorom období potrebuje a zaujíma, ako do jeho života zaradiť samoobslužné činnosti a spoluprácu v domácnosti. 👶

Stretnutia pomáhajú s rozvojom motoriky, reči a zistíte aj to, ako môžete podporiť jeho sociálno-emocionálny vývin. Baby Balance pripraví dieťatko na nástup do materskej školy a dokonca mu pomôže rozvíjať také zručnosti, ktoré sa mu v budúcnosti zídu pri učení sa v škole. 📚

Mini/Explorer

Prispôsobíme sa dynamike detí a ich potrebám. Zároveň ich budeme viesť hravou formou k rozvíjaniu všetkých oblastí vývinu v rovnováhe. Úžasná dynamika celej skupiny prejde postupne premenou a z bábätiek sa stanú deti s chuťou objaviť celý svet. Rodičom poskytneme veľa informácií a inšpirácií, ktoré zužitkujú pri práci s dieťatkom v domácom prostredí.

Trvanie: 50 min.

Počet detí v skupine: 10

Registrácia na hodiny Letného balansovania je záväzná. Z hodín sa nedá odhlásiť s možnosťou vrátenia preňazí.

Pre vstup do tejto kategórie by sa dieťatko malo vedieť stavať s oporou, stavať sa bez opory, chodiť popri opore, prípadne už chodiť samostatne.

Prihlasovanie na Letné balansovanie je v plnom prúde! Podporte psychomotorický vývin dieťatka aj v lete 🌞