fbpx

Členské a úhrada

Zimný kurz /08.01.2024 – 05.04.2024/, 11 stretnutí: 115,50 €

Vstupy si vyčerpáte podľa vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.

Úhrada sa vykoná

  • prevodom na účet  SK81 0900 0000 0051 7258 9117                                 
  • Variabilný symbol: dostanete ho v potvrdzujúcom emaili hneď po odoslaní prihlášky (do poznámky prosíme uviesť: členské a meno dieťaťa)
  • v hotovosti lektorke najneskôr na 1. cvičení

Prečítajte si prevádzkový poriad